Fem sätt att göra fint kring uteduschen

Uteduschen är en plats för avkoppling och njutning, särskilt under sommarhalvåret. Att göra området runt uteduschen mer inbjudande och estetiskt tilltalande kan förhöja upplevelsen avsevärt.  Vi bjuder på ett par tips!

1. Skapa en naturlig avskildhet

En lummig och naturlig avskildhet kan skapas genom att plantera högväxande växter eller buskar runt duschområdet. Detta ger inte bara en känsla av integritet utan också en vacker, grönskande bakgrund. Ett tips är att köpa blommor online som tål fuktighet och som kräver minimal skötsel, för att skapa en hållbar och lättskött miljö.

2. Installera hållbara golvmaterial

Att välja rätt golvmaterial är viktigt för både säkerhet och estetik. Material som träkomposit, natursten eller slipfria keramiska plattor kan ge ett elegant och samtidigt funktionellt golv. Dessa material är ofta hållbara och lätta att underhålla, vilket gör dem till ett utmärkt val för utomhusbruk. Dessutom, genom att använda olika färger och mönster, kan du skapa ett unikt och personligt uttryck.

3. Vattentåliga accessoarer

Dekorativa och funktionella accessoarer som är anpassade för utomhusbruk kan förhöja utseendet på din utedusch. Välj till exempel rostfria eller vattentåliga hyllor, krokar och speglar. Dessa tillbehör är inte bara praktiska, utan bidrar också till en mer komplett och genomtänkt design. Tänk på att välja accessoarer som kompletterar det övergripande temat för ditt utomhusbadrum.

4. Använd belysning för stämning

Belysning är avgörande för att skapa en inbjudande och avkopplande atmosfär runt uteduschen. Genom att integrera vattentåliga LED-lampor eller solcellslampor kan du skapa en säker och stämningsfull miljö. För att ytterligare förhöja upplevelsen, överväg att använda dimbara lampor som kan justeras efter önskad stämning.

Placera belysningen strategiskt för att lyfta fram vackra detaljer i omgivningen, som växter eller dekorativa element. Välj varma ljuskällor för att skapa en avslappnande och välkomnande atmosfär, och överväg att placera lampor längs gångvägar för ökad säkerhet och visuell effekt.

5. Konstnärliga element

Att ha konstnärliga element i ditt utomhusbadrum kan ge en personlig och unik prägel. Konstverk som mosaikväggar, skulpturer eller dekorativa stenläggningar kan förvandla utrymmet till en levande konstinstallation. Välj material och konst som är resistenta mot väder och vind för att säkerställa deras hållbarhet.

Så underhåller du ett trädäck vid poolen

Ett trädäck vid poolen kan vara en fantastisk plats för avkoppling och social samvaro under sommarmånaderna. Men för att det ska förbli en inbjudande och säker plats krävs regelbundet underhåll. I den här guiden kommer vi att gå igenom de viktigaste aspekterna av hur du underhåller ditt trädäck vid poolen.

Rengöring och tvättning

Det första steget i underhållet av ditt trädäck till dusch eller pool  är en grundlig rengöring. Detta bör göras minst en gång om året, och det är särskilt viktigt om du har en pool, eftersom klor och andra kemikalier kan skada träet.

Använd rätt trädgårdsredskap

För att effektivt rengöra ditt trädäck, se till att du har rätt trädgårdsredskap. En högtryckstvätt kan vara mycket användbar för detta ändamål. Kom ihåg att alltid följa tillverkarens instruktioner för att undvika skador på träet.

Oljning och målning

Efter rengöring är det dags att olja eller måla ditt trädäck. Detta inte bara förbättrar utseendet, utan skyddar också träet från väder och vind.

Välj rätt produkt

Det är viktigt att välja en produkt som är avsedd för utomhusbruk och som är kompatibel med det träslag ditt däck är gjort av. Läs alltid etiketten noggrant och följ tillverkarens anvisningar.

Skydda mot fukt och mögel

Ett trädäck vid en pool är särskilt utsatt för fukt, vilket kan leda till mögel och röta. Det är därför viktigt att ta extra försiktighetsåtgärder för att skydda träet.

Använd vattenavvisande medel

Ett vattenavvisande medel kan appliceras för att minska träets absorbering av vatten. Detta är särskilt viktigt i poolområden där det ofta finns en hög fuktighetsnivå.

Regelbunden inspektion

För att säkerställa att ditt trädäck förblir i toppskick, bör du göra regelbundna inspektioner. Se till att kontrollera för tecken på slitage, sprickor eller lösa skruvar och spikar.

Åtgärda problem tidigt

Om du upptäcker några problem, är det viktigt att åtgärda dem så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador. Detta kan inkludera att byta ut skadade brädor eller dra åt lösa fästelement.

FAQ – Vanliga frågor

Hur ofta bör jag rengöra mitt trädäck vid poolen?

Det rekommenderas att rengöra trädäcket minst en gång om året.

Vilken typ av olja eller färg ska jag använda?

Använd produkter som är avsedda för utomhusbruk och som är kompatibla med ditt träslag.

Hur skyddar jag mitt trädäck mot fukt och mögel?

Använd vattenavvisande medel och se till att det finns god dränering runt däcket.

Kan jag använda en högtryckstvätt för rengöring?

Ja, en högtryckstvätt kan vara effektiv, men följ alltid tillverkarens anvisningar för att undvika skador.

Vad ska jag göra om jag upptäcker skador under min inspektion?

Åtgärda problemen så snart som möjligt, antingen genom att byta ut skadade brädor eller dra åt lösa fästelement.

 

Var ska vattnet ta vägen?

Om en utedusch används frekvent kommer det bli hundratals liter vatten på en enda plats i trädgården – om inte byggnation sker med lite planering…

De större modellerna av uteduschar rymmer 30 – 40 liter i en behållare som värms upp av solen. Genom att koppla på en vattenslang kan kallvatten från slangen blandas med varmvattnet i behållaren. En dusch kan därmed ske med över 100 liter.

Men var ska vattnet ta vägen? Det är en fråga som man bör tänka på inför placering av uteduschen och det finns minst sagt många olika alternativ. Vilket som ska väljas beror primärt på i hur stor omfattning som duschning kommer att ske.

Väldigt stora mängder

Kommer mycket stora mängder vatten att släppas ut via duschen bör duschen ställas så att den kan kopplas in poolens eller hushållets avlopp. För fritidshus finns flera alternativ på avlopp såsom exempelvis septiktank och infiltrationsanläggning. De allra flesta använder däremot sin utedusch i betydligt mindre omfattning vilket gör att behov av avlopp inte finns i lika stor utsträckning.

För bort vattnet via plattor

Ett enklare, och billigare, alternativ är att lägga klinkers, eller liknande, vid duschen. Längst ut på kanterna skapas rännilar som vattnet kan rinna bort i. Står duschen nära poolen är det en lösning som innebär att vattnet åker ner i poolen och därmed inte behöver sugas upp av gräsmatta eller annan mark.

Vattenuppsamlare

Ännu ett alternativ är att ha en vattenuppsamlare direkt under duschen. Det kan liknas med en gummi/plast-matta med höga kanter som rymmer 10 – 20 liter. Därmed kommer vattnet att samlas upp i den varpå den sedan kan tömmas ut i hinkar eller så låter man vattnet dunsta bort över tid.

Flytta duschen

Är det bara enstaka duschar behövs varken avlopp eller uppsamlare. De 10 – 20 liter, med en enkel campingdusch, som används kan hällas direkt på gräsmattan utan att någon skada sker. Om det däremot sker flera gånger under en sommar kan gräset på just den platsen påverkas negativt. En enkel lösning är därmed att flytta runt duschen ibland i trädgården.

Placera utedusch vid poolen – Installationsalternativ

Om en utedusch placeras vid poolen kan den kopplas in till poolens eget vattensystem. Ett smidigt system som innebär att både rent och varmt vatten kan utnyttjas. Men det är ofta betydligt dyrare än de klassiska alternativen.

Här presenteras tre alternativ att ställa mot varandra. Det som primärt skiljer sig mellan dem är vattenkällan och om vattnet är uppvärmt eller inte.

Vattenslangen

Större pooler, exempelvis den som visas på bilden nedan från Svenska Poolfabriken, byggs i regel bara några meter från hemmet. Det är praktiskt utifrån flera perspektiv. Bland annat att vattenutkastare på hemmet finns i närheten och att vattenslangen därmed kan användas för att spola av trädäcket kring poolen samt vid rengöring.

Ett alternativ är därmed att koppla en vattenslang från utkastaren till den utedusch som är monterad vid poolkanten. Det är ett det vanligaste sättet att få vattentillförsel. Eftersom flera av dessa duschmodeller även har en behållare på 30 – 40 liter kommer vattnet att värmas upp under dagen. Duschning sker sedan med en kombination av kallvatten från slangen och varmvatten från behållaren.

Ibland rekommenderas att slangen kopplas direkt till vattenkranen inomhus, exempelvis tvättstugan. Om detta önskas genomföras är det däremot mycket viktigt att kontrollera att kranen hanterar det tryck som uppstår. Eftersom kranen inte är tänkt att användas till vattenslangen kan försäkringsbolag ifrågasätta agerandet om det skulle gå sönder något och en vattenskada uppstå.

Poolens vatten

Via en pump kan vatten tillföras till uteduschen direkt från poolen. Ett avancerat alternativ är att integrera duschen med poolens eget vattensystem. Detta på samma sätt som många badhus och badanläggningar gör. Det kräver däremot ganska stora ingrepp och inte minst om poolen redan är på plats.

Ett alternativ är även att lägga en pump i poolen som utnyttjas när vatten önskas till duschen. Genom att bygga in den, samt slangarna till duschen, kan det byggas utan någon jättestor investeringskostnad. Oavsett är den stora fördelen att vattnet har en behaglig temperatur. Hos poolfabriken nämns exempelvis följande uppvärmningsmöjligheter för poolvattnet.

 • Poolvärmepump
 • Poolvärmeväxlare
 • Elvärmare
 • Solfångare

De enklaste modellerna…

Det enklaste sättet är att använda en så kallad campingdusch. Det är knappast det mest exklusiva eller bekväma alternativet men både billigare och enklare än de två alternativen ovan. Två alternativ finns att välja på där bägge modellalternativen kostar under 500 kronor.

 • Vattenpåse som värms upp av solen

En påse av tjockare svart plast hängs upp på en krok, en gren eller liknande i trädgården. Påsen är på 20 liter och tillverkade av ett material som snabbt blir varmt i solskenet. Vattnet värms därmed upp på några timmar. Därefter hängs den upp där dusch önskas och kan användas under cirka 5 minuter.

Självklart går det även att fylla på med varmvatten inomhus för att sedan bära ut den och montera den på önskad plats. Framförallt är detta en lösning för barnen att kunna duscha av sig eller vid tillfällen då annan vattentillförsel inte finns.

 • Uppladdningsbar pump

Med uppladdningsbar pump kan valfri vattenkälla användas. I ena änden av slangen finns en dränkbar pump som därmed kan läggas i en hink eller exempelvis direkt i poolen. Därifrån går det sedan en slang fram till munstycket. De uppladdningsbara batterierna driver pumpen som därmed exempelvis kan användas vid poolen eller på campingen. Läs mer om campingsduscharna här

Bygga friggebod med utedusch

Gästhus, poolhus, uthus, orangeri eller dusch– en friggebod kan ha många olika användningsområden och kan dessutom uppföras utan bygglov. Med en utedusch vid sidan om, att svalka sig i under dom varma sommardagarna, ges en liten extra guldkant på tillvaron.

Byggregler för friggebod

En friggebod räknas som komplementbyggnad för en- och tvåbostadshus och kräver inte bygglov. Den kan användas till vad som helst, förutsatt att byggnaden uppfyller dom regler som finns.

Regler

Reglerna för friggebodar bestäms av Boverket och innebär bland annat begräsningar för storlek och placering. En friggebod får vara max 15 kvm stor och finns flera bodar på tomten får dessa tillsammans ha en total yta på max 15 kvm. En friggebod får inte vara högre än 3 meter, räknat från marken och upp till taknocken.

Vad gäller placeringen så måste boden uppföras minst 4,5 meter från tomtgränsen – annars krävs ett medgivande från eventuella grannar. Vid medgivande är det bra att få det skriftligt, för att undvika frågetecken i framtiden – till exempel om det flyttar in nya grannar.

För den som är osäker på vart tomtgränsen faktiskt går finns möjlighet att använda sig av Lantmäteriets tjänst ”min karta” som finns att tillgå direkt på nätet. Allt som behövs är fastighetsbeteckningen för den aktuella fastigheten.

Andra regler när det kommer till placering finns i fall boden ska uppföras i närheten av en sjö, ett hav eller ett vattendrag – då kan det krävas en strandskyddsdispens. Om boden ska placeras nära en allmän väg, utanför detaljplanerat område, kan det behövas tillstånd från Länsstyrelsen.

Komplettera med en utedusch

En utedusch sätter guldkant på tillvaron och är ett perfekt sätt till svalka under sommarens heta dagar. Att duscha utomhus är dessutom otroligt härligt men för den som planerar att placera en dusch intill en friggebod finns några saker att tänka på.

Dels bör duschen inte monteras direkt på väggen eftersom det förr eller senare kan orsaka fuktskador. Dessutom kan det riskera att vattnet rinner in mot grunden, vilket förstås inte heller är bra i det långa loppet. Någon form av dränering, till exempel en stenkista, är att föredra och ovanpå det dränerande lagret går det att bygga ett trall eller liknande, för att ha något skönt att stå på.

För att minska insyn och för att skapa en trevlig om ombonad känsla är ett tips att bygga en spaljé på en eller flera sidor. Några härliga klätterväxter som slingrar sig upp skapar en nästintill djungellik känsla och gör duschen till ett (rent) nöje.

Campingduschar

Exklusiva tillbehör till utomhusduschen

En duschhörna utomhus blir så exklusiv som du gör den. Vanliga tillbehör är trädäck samt kombifästen för att hålla fast korgar att ha schampoflaskor och annat i. Men det går att göra duschhörnan betydligt mer exklusiv. Önskas varmvatten, koll på vädret eller kakel…

Portabel varmvattenberedare

Utedusch.se säljs så kallade genomströmningsvärmare. Det är en liten varmvattenberedare som antingen går på el eller gasol. För störst flexibilitet kan gasolvärmaren väljas. Denna kan därmed placeras var som helst i trädgården.

Modellen på bilden är en genomströmningsvärmare på gasol. På baksidan ansluts den till en gasoltub som exempelvis kan ställas på insidan av väggen för att undvika väta. Den ger ungefär 10 liter varmt vatten per minut, vilket är ungefär vad klassiska uteduschar ger. Men skillnaden är här att den levererar varmvatten direkt. Detta genom anslutning till kallvattenkälla samt gasoltub.

En genomströmningsvärmare fungerar genom att vattnet värms upp vid användningstillfället. Vattnet strömmar i rör via uppvärmaren och är därmed varmt när det når slangen och munstycket. Enligt produktbeskrivningen rekommenderas maximalt duschning i 25 minuter i taget. Gasolförbrukningen kan beräknas till 1-2 kg per timme.

Väderstation

Väderstationsguiden finns en längre presentation av olika väderstationer och funktioner som dessa har. Med en väderstation går det bland annat att se luftfuktighet och temperatur både inomhus och utomhus. Beroende på modell ingår det olika funktioner.

En av de mest avancerade modellerna är TFO Dostmann WEATHER PRO. Modellen imponerar på testpersonerna utifrån att den mäter ”data om i princip allt utomhus”. Detta sker med flera olika sensorer vilka bland annat mäter temperatur, vindhastighet, regnmängd och vindriktning.

Det är en modell som primärt ska användas utomhus då inomhusdelen enbart mäter ett fåtal saker. När väderstation väljs bör man alltså fundera på om det primärt är inomhus- eller utomhusklimatet som önskas mätas.

Med en väderstation ges inte bara en tydlig överblick på gällande väder utan även lokala väderleksrapporter baserade på de mätningar som sker. Ytterligare funktioner är minnes- och larmfunktioner.

Kakel och klinkers

Bygghemma.se finns kakel och klinkers som kan användas utomhus. Dessutom hittas inspiration och guider kring vad man bör tänka på vid montering. Klinkers som är tillverkade för att användas utomhus namnges ofta som ”uteklinker”. På bilden ovan visas ”Z66 Limestone Light Grey 2 cm 60×60”.

En av de punkter som kännetecknar uteklinkers är de större storlekarna. I ett badrum är det sällan som 60*60 används men det utomhus fungerar det bättre. Detta även om duschhörnan bara är på någon kvadratmeter.

Vid montering utomhus ska klinkers läggas på en sandbädd alternativt Bricmate Piedestaler. Det sistnämnda är justerbara fötter med fästen för just klinkerplattor. De fungerar därmed på samma sätt som plintar fungerar för reglar till en altan. Men istället för att hålla reglerna på plats så vilar klinkersplattornas hörn på dessa hållare.

Oavsett var plattorna ska användas är det viktigt med rejäl stabilitet. Vid uteduschen kommer det ”forsa” vatten vilket därmed kraftigt påverkar underlaget. Att fuska med underlaget innebär snart att klinkersplattorna hamnar snett.

Välja och montera utedusch till utomhusjacuzzi

Finns det en jacuzzi eller badtunna i trädgården finns en fördel att lägga lite extra på uteduschen. Önskas en klassisk utedusch eller en som alltid kan leverera varmvatten?

De flesta uteduschar värmer upp vattnet med solvärme och har därför bara tillförsel av kallvatten. Om en jacuzzi står i trädgården kan det däremot vara skönt med behaglig värme inför/efter badet oavsett årstid. Då bör istället en dusch väljas som kan kopplas till både varm- och kallvattnet.

Soldusch – Bara soliga dagar

Det finns en rad olika modeller av uteduschar men i regel fungerar de på samma sätt. Det som skiljer är snarare utseende, storlek samt om har fotdusch eller inte.

 1. Koppla till vattenslang

Koppla in trädgårdsslangen på baksidan av trädgårdsduschen. Därmed kommer behållaren att fyllas med kallvatten.

 1. Värms upp av solen

Placera duschen där det är många soltimmar och se till att den står stadigt. Använd exempelvis betongplattor, plintar eller liknande fästanordning. Tänk på att dessa duschar blir väldigt tunga när de har 50 liter vatten i behållaren.

 1. Välj värme

När sedan duschen används väljs temperatur genom att varmvattnet i vattenbehållaren mixas med kallvatten från slangen. På detta sätt går att mixa sig fram till rätt temperatur. Hur länge behållarens vatten räcker beror därmed både på dess storlek och vilken värme man väljer under duschning.

Varmvatten året om – Kopplat till vatten

Det går även att välja en dusch till jacuzzi med både varm- och kallvatten. Dessa kan därmed användas oavsett väder och kan bjuda på skönt vatten även efter flera molniga eller regniga dagar.

I detta fall kopplas både varm- och kallvattenledningar in på modellen. Det sker i regel underifrån. Med andra ord att ledningarna dras in i sockeln som sedan själva duschmodellen monteras på. Det kan vara smart att anlita en hantverkare för detta jobb då det klassas som VVS-arbete. Skulle det genomföras på ett icke fackmannamässigt sätt finns annars risk att försäkringar inte täcker eventuella skador.

Ta in på vintern

Oavsett vilken modell som används bör dessa tas in på vintern för att undvika frostskador. Kom ihåg att tömma ledningarna på vatten och ställ sedan uteduschen på en frostfri plats. Läs mer om montering och förvaring här.

Poolvärmepump – För dusch och pool

Det finns ett flertal sätt att värma upp vattnet till uteduschen. Finns en pool i närheten kan en poolvärmepump användas för att värma upp poolvattnet. Så här fungerar det – och kostar det.

Kostnadsbesparande

Den största fördelen med en poolvärmepump är dess kostnadsbesparande effekt. Det är det överlägset billigaste sättet att värma upp poolen. Jämfört med att värma upp med direktverkande el blir besparingen 60 – 80 % av kostnaden.

Fungerar som luft-vattenpumpar

En poolvärmepump fungerar på ett liknande sätt som en klassisk luft-luft- eller luft-värme-pump. På samma sätt som dessa används för att värma, och kyla, bostäder kan poolvärmepumpen användas för att värma vattnet i poolen. För bostäder finns följande varianter.

 • Luft/Luft
 • Luft/Vatten (Liknande som poolpumpen)
 • Frånluftsvärmepump

I denna guide beskrivs skillnaderna mellan de ovan nämnda modellerna. Det som skiljer bostadsmodellerna mot poolvärmepumpen är att den senare är konstruerad för att kunna användas i klorerat vatten. De kommer alltså att utsättas för både mer väta och andra påfrestningar än de som används på bostäder.

Långsam uppvärmning

Poolvärmepumpar värmer sakta upp vattnet i poolen. Det går att räkna med ett par grader per dygn. Det tar därmed flera dygn för att i början få upp värmen. Sedan kommer däremot nivån att hållas relativt stabilt över dygnets timmar. För att bibehålla värmen kan även pooltak läggas på under natten.

Skillnader mellan olika modeller

Det som primärt skiljer sig mellan olika modeller av poolvärmepumpar är:

 • Passar till inomhus- eller utomhuspool
 • Passar till antal kubikmeter vatten i poolen
 • Varumärke – vilket påverkar viss garanti
 • Ljudnivå

Prisnivåer

De billigaste modellerna kostar ca 7 – 8000 kronor. Men då kan enbart mycket små pooler värmas upp. Ett exempel är Aqua Heat Pro Mini (ca pris 7 500 kr) som hanterar upp till 12 kubikmeter. När priset går upp till ca 15 000 kronor hanteras upp till 35 kubikmeter. En pool som är 2 meter djup, 2 meter bred och 4 meter lång består av 16 kubikmeter vatten.

Större modell: X60-3p poolvärmepump

En av de större modellerna av poolvärmepumpar, till privatpersoner, är Gullberg & Jansson X60-3p. Dess egenskaper och funktioner visar vad som kan förväntas av de största, och dyraste, modellerna.

Poolvärmepumpen kan användas för att värma 85 – 120 kubikmeter vatten. Det kan exempelvis motsvara en pool som är 2 meter djup, 4 meter bred och 15 meter lång. På grund av dess styrka, på 20,2 kW, är det 3 fas.

Den är tillverkad för att användas utomhus och är ”miljösmart” utifrån dess mycket höga verkningsgrad. I produktbeskrivningar nämns att pumpen kan minska kostnaden för uppvärmningen med upp till 70 – 85 % i förhållande till eluppvärming.

På den digitala LED-displayen kan temperatur, timer och andra inställningar ske. Tack vare att den kan kopplas upp på WiFi kan samma inställningar även ske via mobilen.

Räkna även med installation

För att en poolvärmepump ska fungera bra, och säkert, krävs att den installeras helt korrekt. I likhet med luft-värme pumpar väljer de flesta privatpersoner att beställa installation i samband med beställning. Kom alltså ihåg att de priser som anges i E-butikerna enbart gäller för själva pumpen. Därtill uppstår alltså en kostnad för installationen.

Insynsskydda din uteplats

Genom att insynsskydda får du inte bara en privatare uteplats utan även skydd från vind och eventuellt även nederbörd. Det gör att du kan nyttja platsen mer och njuta av att sitta utomhus mer.

Det finns flera sätt att skydda sin uteplats från insyn, vissa är permanenta och står där året om, andra är säsongsbetonade och kan kräva lite omsorg. Det är viktigt att du hittar ett insynsskydd som passar din uteplats och som du trivs med. Har du insyn uppifrån kan du bygga ett tak eller låta klätterväxter växa sig till ett tak över uteplatsen.

Några typer av insynsskydd:

 • Häck
 • Pergola
 • Plank
 • Växtvägg
 • Vindnät

Insynsskydda poolen

Planerar du att skaffa en pool är det mycket att tänka på. Ett kul sätt att få inspiration är att följa någon som bloggar om sitt poolprojekt för att därigenom lära sig av andra misstag…

Missa inte att planera även för eventuell insyn, en pool bör omges av material som tål väta och som inte skräpar ner vilket får styra val av material. Ett levande insynsskydd är inte alltid lämpligt utan det kan vara bättre att titta på ett plank eller en betongvägg mot grannars och förbipasserandes blickar.

Har du planerat för en utedusch kan det vara intressant att skydda den extra från insyn. Genom att bygga upp väggar så att du kan byta om och duscha i fred kan den kanske ersätta duschen inomhus helt under varma sommardagar.

Ätbart kring matplatsen

Kockar säger att allt som läggs på tallriken ska gå att äta, kanske ska även allt som växer kring bordet gå att äta? Det finns vackra, väldoftande blommor som ska klättra sig på stöd och ge insynsskydd som kan rama in matplatsen. Tomater som får mogna bakom ryggen och läggas solvarma på tallriken är svårslaget och att plocka några myntablad och lägga direkt i vattenglaset ger en känsla av lyx.

Vindskydd kan få tomten kännas större

Genom att sätta upp ett vindnät eller ett plank kan du få ännu ett ställe att sitta på. Många har ett hörn på tomten där det blåser lite mer och som de ofta undviker. Genom att sätta upp ett vindnät kan även få växter att trivas bättre då de kan få det varmare och mer skyddat, och du får en ny plats att fika på.

Så värmer upp vattnet

Med en utedusch är det möjligt att duscha i varmt vatten – trots att någon varmvattenstillförsel inte finns. Det finns flera lösningar som underlättar uppvärmningen. Vilken som passar beror främst på hur många liter som ska värmas upp.

Tillförsel av varmvatten

Enklaste sättet att få varmt vatten är självklart att ha tillförsel av varmt vatten. Finns varmvattenuttag utomhus kan detta användas. Att däremot dra in slangen inomhus och montera den på exempelvis en kökskran är inte en rekommendation. Trycket som skapas är högre än vad kranen är dimensionerad för. Skulle en vattenskada uppstå kan försäkringsbolaget även hävda att man var oförsiktig.

Solfångare på taket

Efter att tillföra varmvatten direkt är solfångare på taket det enklaste sättet – men även det dyraste. Här finns en rad olika lösningar med allt från stora paneler som monteras på taket till solceller som är integrerade direkt i taket. Kostnaden att installera skiljer sig självklart på hur stort tak som ska få solceller och dess kapacitet.

Att sätta solceller på taket enbart för att värma upp uteduschen är inte ekonomiskt försvarbart. Men genom att ta vara på den producerade elen (eller sälja vidare den som inte används) blir det en smidig helhetslösning. Använd solcellskalkylator för att räkna ut hur mycket som solcellerna skulle ge och om det är ekonomiskt eller inte.

Portabel solfångare för varmvatten

En portabel solfångare för just varmvatten är extremt smidigt om behovet av varmvatten är mer än en kort dusch på 10 – 15 minuter. Solfångaren kostar 6 – 8000 kr och fungerar helt utan ström. Den fylls med vatten och tack vare att olika delar av vattnet värms upp skapas en automatisk cirkulation. Den ställs i soligt läge och enligt instruktionerna kan värmen i vattnet gå upp 8 grader per timme. Det tar alltså en hel dag att få riktigt varmt vatten – men sen har man även 100 liter.

Värme via uteduschen

De uteduschar, trädgårdsduschar, som består av en metallhållare och en takdusch värmer upp vattnet i behållaren. Med tillförsel av kallvatten via trädgårdsslangen kan man mixa det varma vattnet i behållaren med kallvattnet. På detta sätt blir det enkelt att välja temperatur samtidigt som varmvattnet räcker längre. Hur många liter som de olika modellerna rymmer nämns ofta i typbeteckningen. Ett exempel är Sunny 30 som alltså rymmer 30 liter. Det nämns att vattnet räcker till ca 15 minuters duschning men det beror självklart på om man har kranen fullt öppen samt hur mycket kallvatten som väljs.

Solar Shower fickdusch-pocket_shower-230x230

 

Den svarta vattensäcken

De enklaste formerna av en utedusch består av en svart påse som fylls upp och ställs i solen. Påsens material absorberar solens strålar och värmer upp vattnet. Det finns minst tre olika modeller av dessa s.k. campingduschar. Den allra minsta rymmer enbart 10 liter och blir, när den hopvecklad, inte större än en knytnäve. Nästa storlek är på 20 liter och har i övrigt samma funktion.

De lite mer funktionella är svarta säckar med en platt botten vilket gör att den kan stå på marken. Dessa ställs ut i solen och värmes upp innan ett tryck skapas med tillhörande pump. På så sätt kan man duscha utan att behöva lyfta upp vattensäcken på hög nivå.

Svarta vattenslangen

Den svarta vattenslangen har samma princip som de svarta duschsäckarna. Slangen fylls med vatten och ligger sedan i solen under någon timme. Vattnet värms upp och kan sedan användas till att duscha i. Häng upp slangen i en klyka och duscha ett par minuter. Se till att inte öppna munstycket fullt eftersom flödet kommer resultera i att det bara bli en kort stunds duschning.