MONTERING & FÖRVARING

Alla uteduschar från Sunny-Serien fästes fast i betongplatta, på ett trädäck (går att köpa separat) eller på någon annan fast yta. Det är även möjligt att fästa vissa modeller direkt på en jordankare. När man får duschen följer det med 4 bultar som används vid monteringen. Det är dessa som används vid exempelvis montering på betongplatta.

Placera ut

Efter att den är monterad bör man fundera på var i trädgården som den ska stå. Det är flera praktiska saker man bör ta ställning till. För att få så varmt vatten som möjligt är det viktigt att uteduschen står i så mycket sol som möjligt. Samtidigt vill de allra flesta duscha en enskildhet vilket gör att det bästa stället solmässigt kanske inte längre är aktuell.

När man bestämt sig var den sak stå och placerat ut duschen samt stabiliserat den mot underlaget kan man koppla in den. Detta sker mot en vanlig trädgårdsslang. Duschen får nu kallvatten från slangen samt varmvatten från den behållare som rymmer 20,30 eller 40 liter.

Duscha

Innan man ansluter vattenslangen ska man se till att blandaren står öppen dvs så att vattnet direkt kommer ut från duschen. När sedan takduschen släpper ut vatten kan man stänga vredet. Detta är för att undvika luftfickor.

Genom att föra vredet åt varmt/kallt blandas vattnet olika mycket och därmed skapas olika temperaturer. Eftersom vattnet kan vara ända upp till 60 grader varmt bör man alltid öppna vredet på kallast först för att sedan sakta göra det varmare. Annars är risken stor att man bränner sig.

Förvaring

Under sommaren då den används regelbunden kan uteduschen stå i trädgården utan något större underhåll. Men om man inte använder den på ett tag är det bra att regelbundet tömma behållaren på vatten. Detta för att minska risken för bakterietillväxt.

När man har använt den klart för säsongen töms den och tvättas av. Det går bra att vända den upp och ned för att allt ska rinna ut ordentligt. En utedusch ska man sedan förvara på mörkt och torrt ställe utan risk för frost.