Soluppvärmd utedusch / trädgårdsdusch

utedusch

dusch svart påse

portashower

Campingduschar


Soluppvärmd utedusch

Så fungerar det

Det man gör är att koppla en vanlig trädgårdsslang med kallt vatten till den installerade uteduschen. Vattnet behöver värmas upp av solen under några timmar innan det är redo att användas. Det varma vattnet blandas med vatten från den inkopplade slangen för att ge önskad temperatur och en längre dusch än om bara uppvärmt vatten användes.

Eftersom denna typ av dusch är beroende av solen och vädret kan en riktigt angenäm dusch tidigt på morgonen vara lite svår att få till även på sommaren. Men det blir en acceptabel temperatur om vattnet värmts upp under föregående dag.

Även om det inte krävs mycket jobb att installera denna typ av utedusch så bör man ha någon form av trädäck eller liknande som bas. Detta för att slippa duscha i en vattenpöl som lätt blir till en gyttjepöl och ett hål i marken.

Hur länge vill du kunna duscha?

Det som är viktigast att resonera kring innan inköp är hur många liter av uppvärmt vatten som behövs åt gången. Det finns modeller från 18 liter och uppåt. Som exempel kan det nämnas att en soluppvärmd dusch med en kapacitet på 35 liter klarar av att bjuda på en behagligt tempererat vatten i upp till 18 minuter.

 

Fem frågor & Svar

Kan jag koppla in vattenslangen till kökskranen?

Det rekommenderas inte. Trycket som skapas på kranen är inte vad den är tänkt att utsättas för. Dessa modeller är tänkta att användas med en vattenslang.

Måste uteduschen tas in på vintern?

Ja, med tanke på de sprängskador som kan ske under vintern bör modellerna alltid monteras ner på hösten och förvaras på plats där inte temperaturen går under noll.

Vad är en soluppvärmd dusch?

Med detta menas en dusch vars vatten värms upp av solen. Det man främst menar är de större modellerna som monteras på en platta (betong eller trä) och kopplas mot vattenslangen. Men i princip är även de enkla campingduscharna soluppvärmda duschar förutsatt att vattnet förväntas värmas så.

Vad är en campingdusch?

Campingdusch är en enklare dusch som lätt kan tas med. Många gånger har de en fotpump. Fyll upp behållaren och pumpa upp ett tryck med foten. Därefter kan man dusch med munstycket utan att behållaren behöver lyftas upp högt.