VANLIGA FRÅGOR

Här samlas vanliga frågor gällande montering, förvaring och felsökning av utedusch Sunny.

Har du fler frågor så tveka inte att höra av dig.

Hur monteras en utedusch?

Sunny 20 går att montera med jordankare men resterande modeller bör monteras på trädäck, betongplatta eller stenunderlag. I varje paket följer det med expanderbultar för montering i sten. Om montering ska ske i trä är det fransk träskruv som bör användas. Om trädäck köps som tillbehör följer dessa skruvar med.

Hur ska de förvaras på vintern?

När säsongen är slut ska man tömma duschen. Det kan göras genom att hålla den upp och ned efter att duschmunstycket monterats bort. Torka även av den så att den inte ställs undan fuktig. Placera den på något torrt och frostfritt ställe.

Den droppar – läcker den?

Nej, det är mycket vanligt med dessa utomhusduschar droppar lite från takduschen. Orsaken till detta beror på att vattnet i behållaren expanderar när det blir varmt. Det i sin tur gör at det skapas ett större tryck vilket gör att droppar pressas ut.

Droppar det mycket eller snarare rinner kan problemet vara att det kommit in smuts bakom handtaget som blandar vattnet (blandarhandtaget). Smutsen gör att man inte kan stänga ventilen ordentligt. Enklaste sättet att få bukt på detta är att använda sig av lufttryck.

  1. Montera bort vattenslangen.
  2. Under handvredet finns ett hål och inne i det sitter en insexskruv (2,5mm).
  3. Lossa skruven ca 2 varv.
  4. Dra vredet rakt ut
  5. Skruva loss skyddskåpan
  6. Lossa mässingsmuttern som håller fast den gröna blandarinsatsen med en skiftnyckel.
  7. Blandarinsatsen kan sedan lyftas ur och göras ren.
  8. Var noga med att titta hur du tog ur den så att du lätt kan sätta tillbaka den.
Jag kan få varmt vatten från bastun eller från vedspisen. Vill kunna fylla på så jag inte är beroende av vädret. Går det?

Det är ett slutet system så det finns ingen öppning att hälla vattnet i.Kopplingen med inkommande vatten görs med en vanlig gardena koppling och vattenslang. I princip skulle man kunna ha slangen kopplad på en varmvattenslang men det är inget tillverkaren rekommenderat då detta är en dusch som värms upp av solen.

Demerx har inget system alls där man kan göra så som du önskade tyvärr.