NÄR VATTNET LUKTAR ILLA

Har du varit med om att din utedusch luktar illa eller att det kommer missfärgat vatten från den? Det första man bör undersöka är kvalitén på det inkommande vattnet. Till största sannolikhet är det där problemet sitter och inte i själva uteduschen. Är det däremot bra kvalité på vattnet kan duschen behöva göras ren. Läs mer om hur man gör detta här.

För de som har kommunalt vatten är chansen extremt liten att vattnet ska ha så dålig kvalité att missfärgning eller dålig lukt ska uppstå. De som däremot bor i villa och har egen brunn kommer kunna uppleva detta oftare. Framförallt är det även i sommarbostäder som detta problem uppstår. Där används inte brunnen lika ofta och kvalitén på det vatten som tas upp är generellt sämre. Många som har fritidshus dricker inte ens vattnet som tas upp ur brunnen utan använder det enbart till dusch och bad.

Hitta rätt vattenfilter

Inget problem utan en lösning. Det gäller bara att först definiera problemet. Den som vill få bort dålig lukt eller missfärgning på vattnet bör i första hand definiera vad problemet sitter. Ett tydligt sätt är att genomföra ett vattenprov. Detta kan göras för en kostnad kring 400kr. Ett speciellt kit beställs från företag som utför denna tjänst och sedan skickar man tillbaka provet till dem för att få en analys klar.

Är man helt övertygad om vad problemet har för orsak behöver självklart inte detta göras utan man kan direkt fokusera på att köpa rätt vattenreningsprodukter. Men när kostnaden är så låg kan det vara ett mycket bra sätt för att hitta exakt rätt lösning.

När man sedan vet vad problemet är, ex för mycket järn i vattnet kan rätt lösning hittas. Är det till sommarstugan är det främst enklare filter som behövs. Detta eftersom antalet liter som behöver renas per dag inte alls är lika stort som i en villa. Är det däremot i ett året runtboende kan något större vattenreningsapparater behöva köpas in.  Allt beror helt enkelt på vad som behöver justeras i vattnet samt hur mycket vatten som behöver renas.

Här kan Vattenprov, Filter och  Produkter från Aquaexpert beställas.

Duscha rent i sommar ! I dubbel bemärkelse.