Var ska vattnet ta vägen?

Om en utedusch används frekvent kommer det bli hundratals liter vatten på en enda plats i trädgården – om inte byggnation sker med lite planering…

De större modellerna av uteduschar rymmer 30 – 40 liter i en behållare som värms upp av solen. Genom att koppla på en vattenslang kan kallvatten från slangen blandas med varmvattnet i behållaren. En dusch kan därmed ske med över 100 liter.

Men var ska vattnet ta vägen? Det är en fråga som man bör tänka på inför placering av uteduschen och det finns minst sagt många olika alternativ. Vilket som ska väljas beror primärt på i hur stor omfattning som duschning kommer att ske.

Väldigt stora mängder

Kommer mycket stora mängder vatten att släppas ut via duschen bör duschen ställas så att den kan kopplas in poolens eller hushållets avlopp. För fritidshus finns flera alternativ på avlopp såsom exempelvis septiktank och infiltrationsanläggning. De allra flesta använder däremot sin utedusch i betydligt mindre omfattning vilket gör att behov av avlopp inte finns i lika stor utsträckning.

För bort vattnet via plattor

Ett enklare, och billigare, alternativ är att lägga klinkers, eller liknande, vid duschen. Längst ut på kanterna skapas rännilar som vattnet kan rinna bort i. Står duschen nära poolen är det en lösning som innebär att vattnet åker ner i poolen och därmed inte behöver sugas upp av gräsmatta eller annan mark.

Vattenuppsamlare

Ännu ett alternativ är att ha en vattenuppsamlare direkt under duschen. Det kan liknas med en gummi/plast-matta med höga kanter som rymmer 10 – 20 liter. Därmed kommer vattnet att samlas upp i den varpå den sedan kan tömmas ut i hinkar eller så låter man vattnet dunsta bort över tid.

Flytta duschen

Är det bara enstaka duschar behövs varken avlopp eller uppsamlare. De 10 – 20 liter, med en enkel campingdusch, som används kan hällas direkt på gräsmattan utan att någon skada sker. Om det däremot sker flera gånger under en sommar kan gräset på just den platsen påverkas negativt. En enkel lösning är därmed att flytta runt duschen ibland i trädgården.