Placera utedusch vid poolen – Installationsalternativ

Om en utedusch placeras vid poolen kan den kopplas in till poolens eget vattensystem. Ett smidigt system som innebär att både rent och varmt vatten kan utnyttjas. Men det är ofta betydligt dyrare än de klassiska alternativen.

Här presenteras tre alternativ att ställa mot varandra. Det som primärt skiljer sig mellan dem är vattenkällan och om vattnet är uppvärmt eller inte.

Vattenslangen

Större pooler, exempelvis den som visas på bilden nedan från Svenska Poolfabriken, byggs i regel bara några meter från hemmet. Det är praktiskt utifrån flera perspektiv. Bland annat att vattenutkastare på hemmet finns i närheten och att vattenslangen därmed kan användas för att spola av trädäcket kring poolen samt vid rengöring.

Ett alternativ är därmed att koppla en vattenslang från utkastaren till den utedusch som är monterad vid poolkanten. Det är ett det vanligaste sättet att få vattentillförsel. Eftersom flera av dessa duschmodeller även har en behållare på 30 – 40 liter kommer vattnet att värmas upp under dagen. Duschning sker sedan med en kombination av kallvatten från slangen och varmvatten från behållaren.

Ibland rekommenderas att slangen kopplas direkt till vattenkranen inomhus, exempelvis tvättstugan. Om detta önskas genomföras är det däremot mycket viktigt att kontrollera att kranen hanterar det tryck som uppstår. Eftersom kranen inte är tänkt att användas till vattenslangen kan försäkringsbolag ifrågasätta agerandet om det skulle gå sönder något och en vattenskada uppstå.

Poolens vatten

Via en pump kan vatten tillföras till uteduschen direkt från poolen. Ett avancerat alternativ är att integrera duschen med poolens eget vattensystem. Detta på samma sätt som många badhus och badanläggningar gör. Det kräver däremot ganska stora ingrepp och inte minst om poolen redan är på plats.

Ett alternativ är även att lägga en pump i poolen som utnyttjas när vatten önskas till duschen. Genom att bygga in den, samt slangarna till duschen, kan det byggas utan någon jättestor investeringskostnad. Oavsett är den stora fördelen att vattnet har en behaglig temperatur. Hos poolfabriken nämns exempelvis följande uppvärmningsmöjligheter för poolvattnet.

  • Poolvärmepump
  • Poolvärmeväxlare
  • Elvärmare
  • Solfångare

De enklaste modellerna…

Det enklaste sättet är att använda en så kallad campingdusch. Det är knappast det mest exklusiva eller bekväma alternativet men både billigare och enklare än de två alternativen ovan. Två alternativ finns att välja på där bägge modellalternativen kostar under 500 kronor.

  • Vattenpåse som värms upp av solen

En påse av tjockare svart plast hängs upp på en krok, en gren eller liknande i trädgården. Påsen är på 20 liter och tillverkade av ett material som snabbt blir varmt i solskenet. Vattnet värms därmed upp på några timmar. Därefter hängs den upp där dusch önskas och kan användas under cirka 5 minuter.

Självklart går det även att fylla på med varmvatten inomhus för att sedan bära ut den och montera den på önskad plats. Framförallt är detta en lösning för barnen att kunna duscha av sig eller vid tillfällen då annan vattentillförsel inte finns.

  • Uppladdningsbar pump

Med uppladdningsbar pump kan valfri vattenkälla användas. I ena änden av slangen finns en dränkbar pump som därmed kan läggas i en hink eller exempelvis direkt i poolen. Därifrån går det sedan en slang fram till munstycket. De uppladdningsbara batterierna driver pumpen som därmed exempelvis kan användas vid poolen eller på campingen. Läs mer om campingsduscharna här