Poolvärmepump – För dusch och pool

Det finns ett flertal sätt att värma upp vattnet till uteduschen. Finns en pool i närheten kan en poolvärmepump användas för att värma upp poolvattnet. Så här fungerar det – och kostar det.

Kostnadsbesparande

Den största fördelen med en poolvärmepump är dess kostnadsbesparande effekt. Det är det överlägset billigaste sättet att värma upp poolen. Jämfört med att värma upp med direktverkande el blir besparingen 60 – 80 % av kostnaden.

Fungerar som luft-vattenpumpar

En poolvärmepump fungerar på ett liknande sätt som en klassisk luft-luft- eller luft-värme-pump. På samma sätt som dessa används för att värma, och kyla, bostäder kan poolvärmepumpen användas för att värma vattnet i poolen. För bostäder finns följande varianter.

  • Luft/Luft
  • Luft/Vatten (Liknande som poolpumpen)
  • Frånluftsvärmepump

I denna guide beskrivs skillnaderna mellan de ovan nämnda modellerna. Det som skiljer bostadsmodellerna mot poolvärmepumpen är att den senare är konstruerad för att kunna användas i klorerat vatten. De kommer alltså att utsättas för både mer väta och andra påfrestningar än de som används på bostäder.

Långsam uppvärmning

Poolvärmepumpar värmer sakta upp vattnet i poolen. Det går att räkna med ett par grader per dygn. Det tar därmed flera dygn för att i början få upp värmen. Sedan kommer däremot nivån att hållas relativt stabilt över dygnets timmar. För att bibehålla värmen kan även pooltak läggas på under natten.

Skillnader mellan olika modeller

Det som primärt skiljer sig mellan olika modeller av poolvärmepumpar är:

  • Passar till inomhus- eller utomhuspool
  • Passar till antal kubikmeter vatten i poolen
  • Varumärke – vilket påverkar viss garanti
  • Ljudnivå

Prisnivåer

De billigaste modellerna kostar ca 7 – 8000 kronor. Men då kan enbart mycket små pooler värmas upp. Ett exempel är Aqua Heat Pro Mini (ca pris 7 500 kr) som hanterar upp till 12 kubikmeter. När priset går upp till ca 15 000 kronor hanteras upp till 35 kubikmeter. En pool som är 2 meter djup, 2 meter bred och 4 meter lång består av 16 kubikmeter vatten.

Större modell: X60-3p poolvärmepump

En av de större modellerna av poolvärmepumpar, till privatpersoner, är Gullberg & Jansson X60-3p. Dess egenskaper och funktioner visar vad som kan förväntas av de största, och dyraste, modellerna.

Poolvärmepumpen kan användas för att värma 85 – 120 kubikmeter vatten. Det kan exempelvis motsvara en pool som är 2 meter djup, 4 meter bred och 15 meter lång. På grund av dess styrka, på 20,2 kW, är det 3 fas.

Den är tillverkad för att användas utomhus och är ”miljösmart” utifrån dess mycket höga verkningsgrad. I produktbeskrivningar nämns att pumpen kan minska kostnaden för uppvärmningen med upp till 70 – 85 % i förhållande till eluppvärming.

På den digitala LED-displayen kan temperatur, timer och andra inställningar ske. Tack vare att den kan kopplas upp på WiFi kan samma inställningar även ske via mobilen.

Räkna även med installation

För att en poolvärmepump ska fungera bra, och säkert, krävs att den installeras helt korrekt. I likhet med luft-värme pumpar väljer de flesta privatpersoner att beställa installation i samband med beställning. Kom alltså ihåg att de priser som anges i E-butikerna enbart gäller för själva pumpen. Därtill uppstår alltså en kostnad för installationen.